Що таке стратегічна екологічна оцінка: визначення, опис

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це систематична та комплексна процедура оцінки наслідків політик, планів або програм та їх альтернатив з метою недопущення негативних екологічних наслідків реалізації цих рішень та гарантування дотримання принципів сталого розвитку.

Завдяки процедурі СЕО виявляються усі можливі негативні наслідки під час реалізації документів державного планування (ДДТ), попереджається їх настання та не допускаються великі бюджетні витрати для їх ліквідації, знаходяться найкращі варіанти досягнення цілей ДДП із дотриманням принципів сталого розвитку, виявляються недоліки прийнятих документів, які перешкоджають досягненню поставлених цілей та гарантується внесення змін до них.

Як ми проводимо стратегічну екологічну оцінку

Перед тим як розпочати процедуру СЕО необхідно визначити чи підлягає проєкт ДДП цій процедурі, тобто зробити попередню оцінку проекту ДДП на основі певних критеріїв.

СЕО обов’язково проводиться щодо проєктів ДДП, які відповідають одночасно двом критеріям:

  1. які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми);
  2. виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

СЕО здійснюється в кілька етапів:

  1. визначення обсягу СЕО;
  2. складання звіту про СЕО;
  3. проведення громадського обговорення та консультацій (за необхідності транскордонних);
  4. врахування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та консультацій;
  5. інформування про затвердження ДДП;
  6. моніторинг наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Послуги розробки стратегічної екологічної оцінки: ціна, вартість

Процедуру СЕО не слід плутати з оцінкою впливу на довкілля (ОВД). Хоча обидві процедури досить схожі, вони регулюють різні види діяльності.