Ви можете замовити розробку розділу "Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)" у складі проектної документації в компанії NAVKOLO

Що включає в себе розробка розділу ОВНС 

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) являє собою процес визначення масштабів і рівнів впливу на навколишнє середовище планової діяльності у складі проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд, а також плану заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятності проектних рішень з метою охорони довкілля та забезпечення вимог екологічної безпеки.

ОВНС проводиться на підставі:

  • текстових та графічних матеріалів проектної документації, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошторисів об'єктів будівництва, матеріалів виконаних інженерно-екологічних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вишукувань і досліджень;
  • фондових даних, що характеризують стан навколишнього середовища на досліджуваній території, даних моніторингу, даних щодо фонового забруднення атмосфери, матеріалів інвентаризації викидів забруднюючих речовин, матеріалів інвентаризації відходів, документів дозвільного характеру (висновок з оцінки впливу на довкілля, спеціальний дозвіл на користування надрами, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозвіл на спеціальне водокористування, дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами тощо), матеріалів державної статистичної звітності, картографічних матеріалів та іншої інформації, завдання на розроблення матеріалів ОВНС.

 

Цілі та етапи проведення ОВНС

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) здійснюється з метою визначення допустимості, доцільності і прийнятності проектних рішень, містить обґрунтування впливу на навколишнє природне, соціальне, і техногенне середовище з метою його збереження та дотримання вимог екологічної безпеки планової діяльності.

Оцінка впливу на навколишнє середовище є важливою складовою для прийняття рішень щодо реалізації того чи іншого проекту, що може позитивно або негативно впливати на стан навколишнього середовища.

Розділ ОВНС включає в себе такі підрозділи:

1. Опис підстав для проведення ОВНС.

2. Інформацію щодо проведеної процедури оцінки впливу на довкілля (для видів діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля).

3. Інформацію щодо фізико-географічних особливостей району і майданчика будівництва об'єкта проектування.

4. Загальну характеристику об'єкта проектування.

5. Оцінку впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище.

6. Розроблені комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його безпеки.

7. Оцінку впливів на навколишнє середовище під час будівництва.

8. Висновок про екологічні наслідки планової діяльності.

 

Розробка розділу ОВНС від компанії NAVKOLO: ціна, терміни

Фахівці компанії NAVKOLO підготують до проектної документації розділ з оцінки впливу на навколишє середовище запланованої діяльності Вашого підприємства у повній відповідності вимогам чинного природоохоронного законодавства. Вартість виконання робіт визначається індивідуально після надання Вами вихідної інформації про об'єкт. Отримайте безкоштовну консультацію за телефоном +380 95 41 84 893, або залиште заявку на сайті!