Інженерно-гідрологічні роботи - це комплекс робіт, пов'язаних із вивченням водних об'єктів, гідрогеологічних умов та взаємодією водних і гірських систем. Це включає в себе збір та обробку гідрологічних даних, гідрологічні та гідрогеологічні дослідження, розробку проектів та рекомендацій щодо будівництва, експлуатації та охорони водних об'єктів та природних ресурсів.

Інженерно-гідрологічні роботи включають:

  1. Гідрологічні дослідження - збір, обробка та аналіз даних про кількість та якість води на річках, озерах, водосховищах та інших водних об'єктах. Ці дослідження дозволяють встановити режими водних об'єктів, їх водно-балансові характеристики, сприятливі умови для розвитку рибальства та інші фактори.

  2. Гідрогеологічні дослідження - вивчення гідрогеологічних умов, тобто властивостей гірських порід та ґрунтів, що визначають водоносність грунту та можливість забруднення підземних вод. Це дозволяє розробити проекти будівництва водопроводів, каналізаційних мереж та інших інженерних споруд.

  3. Гідротехнічні дослідження - оцінка можливостей використання водних об'єктів для різних цілей (гідроелектростанцій, ірригації сільськогосподарських угідь, водопостачання міст та селищ) та розробка проектів будівництва