Для ефективного контролю за забрудненням атмосфери та розробки заходів щодо зниження промислових викидів необхідно проводити детальний аналіз та оцінку всіх показників. У зв'язку з цим, аналіз повітря в лабораторії часто є обов'язковою складовою інженерно-екологічних досліджень.

Аналіз повітря може включати вимірювання рівня різних забруднюючих речовин у повітрі, таких як оксиди азоту, сірки, вуглецю, озону, амоніаку тощо. Ці вимірювання можуть проводитися з використанням спеціальних датчиків та приладів, що дозволяють вимірювати концентрацію забруднюючих речовин у повітрі.

Для проведення аналізу повітря зазвичай збирають проби повітря за допомогою спеціальних пристроїв та інструментів. Зібрані проби повітря потім доставляються до лабораторії для аналізу. У лабораторії проводять хімічний аналіз проб повітря з метою визначення концентрації різних забруднюючих речовин та їх впливу на здоров'я людей та довкілля.

Результати аналізу повітря можуть бути використані для розробки програм контролю якості повітря, встановлення моніторів повітря для постійного моніторингу рівня забруднення повітря, а також для прийняття рішень щодо запобігання забрудненню повітря та використання більш екологічних технологій та матеріалів.

Чому варто робити аналіз повітря

Аналіз повітря є важливим інструментом для оцінки якості повітря та визначення рівня забруднення повітря різними речовинами. Ось деякі з причин, чому варто робити аналіз повітря:

Здоров'я людей: Забруднення повітря може бути шкідливим для здоров'я людей, особливо для людей зі слабкими легенями або з іншими проблемами зі здоров'ям. Аналіз повітря дозволяє визначити рівень забруднення повітря та виявити можливі шкідливі впливи на здоров'я людей.

Довкілля: Забруднення повітря може мати шкідливий вплив на навколишнє середовище, включаючи рослини, тварин та їхні екосистеми. Аналіз повітря дозволяє виявити забруднення повітря та вжити заходів для його запобігання.

Виробництво: Деякі промислові процеси можуть бути джерелом забруднення повітря. Аналіз повітря дозволяє визначити рівень забруднення повітря та вжити заходів для зменшення його впливу на довкілля та здоров'я людей.

Контроль якості повітря: Аналіз повітря може бути проведений для контролю якості повітря на певній території. Це дозволяє визначити рівень забруднення повітря та вжити заходів для його запобігання або зменшення впливу на здоров'я та довкілля.

Дотримання законодавства: У багатьох країнах законодавство передбачає вимоги щодо якості повітря та заборону певних рівнів забруднення повітря. 

Дослідження викидів забруднюючих речовин в атмосферу